Nyheder Kontakt index.html Prisblad Vandkvalitet konomi Diverse

analyser foretaget af Jysk Miljlaboratorium/Eurofins   Historiske data                
dato 23/1 23/1   24/1 5/12 30/10 19/12 29/1 24/9 17/2 6/8 9/3 20/9 2/3 28/9 18/10 05/11 28/11 28/11 18/12 18/12 18/12 18/12 18/12   23/10 23/10
r 2008 2008   2001 2000

2001

2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007   2001 2001
sted for-bruger
vrk
  vrk

for-

bruger

vrk

for-

bruger

for-

bruger

vrk

for-

bruger

vrk

for-

bruger

vrk

for-

bruger

vrk

vrk

for-

bruger

forbru-ger vrk boring1 filter

syd

filter

nord

afg.

vrk

for-

bruger

  boring 1 boring 2
Analyser Vejl. Hjst                      
temperatur C 12 5,7 7,8   8.5 8.9 9,7 5.4 8,9 10,5 5,2 9,7 7,3 9,2 8,0 9,8 8,1 10,4 9,8 9,2 8,1 8,7 8,7 9,0 9,1   9,1 9,0
udseende klar klar   klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar klar  
lugt ingen ingen   ingen lugt ingen lugt ingen lugt ingen lugt ingen lugt ingen lugt ingen lugt ingen lugt ingen lugt ingen ingen lugt ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen  
smag normal     ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen normal normal normal normal normal normal normal normal normal normal normal normal  
coliforme bakterier antal/100 ml ingen <1 <1   <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1  
termotolerante coliforme bakterier E.coli antal/100 ml ingen <1 <1   <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1  
kimtal 22 C, Kings B agar antal/ml 200 20 24   <1 14 22 3 1 2 14 <1 15 1 1 <1 <1 <1 330 360 3 <1 1 130 150  
kimtal 37 C, PCA antal/ml 5 2 1   <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1   240 <1 <1 <1 <1 <1  
pH pH        7.0 8.5 8,0 7.23 8.01

8

7.74 7.91 7,94 8,13 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 8,4 7,9 8,5 8,5

6,14

6,13
ledningsevne mS/m >30 34     33.8 33.9 34 34.4 34.0 31,6 33,6 37,3 33 35 32 34 34 27 34 33             23,0 23,4
Natrium mg/l 20 175       13.4 14,7 14 15   14             15,4 15,4
Kalium mg/l 10       2.3 2,1 1,8 1,9   2,1             2,1 2,1
Calcium mg/l       35.8 32,1 37 29   31             20,3 21,5
Magnesium mg/l       13 15 12 14   14             3,3 3,5
Jern mg/l 0.05 0.2 0,016 0.01 0.02 <0,01 0.11 0.03 0,07 <0,01 <0,01 <0,010 0,013 0,032 <0,010 <0,010 0,12 <0,010 <0,010 1,8 1,4
Mangan mg/l 0.02 0.05       <0.005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005   <0,005             0,04 0,04
ammoniak+ammonium mg/l 0.05 0.5       <0.005 <0.005 0,005 <0.005 <0,005 <0,005 0,006 <0,005 <0,006   <0,005             0,005 0,063
nitrit, filt. mg/l <0.005 0.1       <0.005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,010 <0,010 <0,010 <0,005   <0,005             0,006 0,006
nitrat. filt. mg/l 25 50       7.8 8,2 8,5 7,7 8,0 7,9 5,4   5,2             5,2 3,2
phosphor,total mg/l <0.005 0.15       0.007 <0,005 <0,005 0,006 0,010 0,026   0,009             0,333 0,040
chlorid,filt. mg/l 50 300       23 22 22,1 24 24 24   22             20 20
sulfat, filt. mg/l 50 250       36 38 39 36 35 33   36             36 40
flourid mg/l 1.5       0.05 0,05 0,12 0,072 0,078   0,097             <0,05 0,05
bicarbonat mg/l >100       114 105 117 112   111             26,5 26,7
aggressiv CO2  mg/l <2       4 3 <2,0 <2,0   <2,0             49 48
hrdhed,total dH 5-30                8.0 8,0 8,0 7,3   7,6            
ilt mg/l 8,5     11 8,9 9,4 7,5 8,3 7,8 9,8 11,8 9,8 10,1             1,7 2,8
farvetal,Pt.filt. Pt mg/l 15       <5 <5 <1 4,2   2,9            
turbiditet FTU 0.3 0.5       0.2 0,4 <0,10 <0,10   <0,10            
inddampningsrest, filt. mg/l 1500       210 210 220 240   230             120 170
permanganattal mg/l 6 12       2.6 1,3                 2,8 1,8
NVOC mg/l 1-3 4       0.61 0,9 0,6 0,93 0,97 0,71   0,87             0,9 0,8
Nikkel g/l 20       <2 1,0 1,0 2,2 0,66               8,2 19
Arsen g/l 5       0,29 0,29 0,18 0,076              
Bor g/l <300 1000       13 13 11 9,3              
                     
                     
                     
BAM g/l 0,1                      
Atrazin g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Bentazon g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Cyanazin g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
2,4-D g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Desethylatrazin g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Desisopropylatrazin g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Dichlobenil g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
2,6-dichlorbenzamid g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Dichlorprop g/l 0,1 <0,010 <0,010 <0,010
Dimethoat g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Dinoseb g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
DNOC g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Hexazinon g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Hydrozyatrazin g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Isoproturon g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
MCPA g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Mechlorprop g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Metamitron g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Pendimethalin g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Simazin g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
Terbutylazin g/l 0,1       <0,010 <0,010 <0,010                
4-chlor,2-methylphenol g/l 0,1       <0,030 <0,010 <0,010                
2,4-diclorphenol g/l 0,1       <0,030 <0,010 <0,010                
Benzen g/l 1       <0,02 <0,020 <0,020                
Toluen g/l 1       <0,02 <0,020 <0,020                
Ehtylbenzen g/l 1       <0,02 <0,020 <0,020                
m+p-xylen g/l 1       <0,02 <0,020 <0,020                
o-xylen g/l 1       <0,02 <0,020 <0,020                
Naphthalen g/l 2       <0,02 <0,020 <0,020                
Trichlormethan g/l 1       0,04 <0,020 <0,020                
Tetrachlromethan g/l 1       <0,02 <0,020 <0,020                
1,1,1-trichlorethan g/l 1       <0,02 <0,020 <0,020                
Trichlorethylen g/l 1         <0,02 <0,020 <0,020                
Tetrachlorethylen g/l 1       <0,10                
1,2-dichlorethan g/l 1       <0,05 <0,020 <0,020                
 

Anmrkning

     

lidt

 

ingen

 

 

tilfreds-

 

stillende

 

 

 

 

 

resultat

OK

 

lidt

 

OK

 

tilfreds-

stillende

resultat

overholder

kvalitets-

krav

overholder

kvalitets-

krav

overholder

kvalitets-

krav

ledningsevne

lige under

minimum

kimtal

22 for

hjt

for hje

kimtal

kogepbud kogepbud

ophvet

        ingen ingen
      aggr. resultat aggr.
      CO2 CO2
Vejl og max. vrdier kun for frdigbehandlet vand (vrk og forbruger)