Startside Nyheder Kontakt Prisblad Vandkvalitet Økonomi Diverse

Fællesregulativ for

almene vandværker

i Silkeborg Kommune

December 2009

Indhold

1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1

2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 2

3 RET TIL FORSYNING MED VAND 3

4 FORSYNINGSLEDNINGER 3

5 STIKLEDNINGER 4

6 OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING 4

7 VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING 5

8 VANDINSTALLATIONER 6

8.1 GENERELT VEDRØRENDE VANDINSTALLATIONER 6

8.2 VANDINSTALLATIONER M.V. I JORD 7

8.3 VANDINSTALLATIONER I BYGNINGER 8

9 AFREGNINGSMÅLERE 8

10 VANDSPILD 10

11 EFTERSYN AF VANDINSTALLATIONER OG OPLYSNINGSPLIGT 10

12 ANLÆGSBIDRAG 11

13 DRIFTSBIDRAG 12

14 BETALING AF ANLÆGS- OG DRIFTSBIDRAG 13

14.1 ANLÆGSBIDRAG OG DRIFTSBIDRAG PÅ EJENDOMSNIVEAU 13

14.2 DRIFTSBIDRAG FOR EJENDOMME SOM ER OMFATTET AF § 2 I

BEKENDTGØRELSE OM INDIVIDUEL AFREGNING EFTER MÅLT FORBRUG 14

15 STRAFFEBESTEMMELSER 15

16 IKRAFTTRÆDELSE 16

1. Indledende bestemmelser

2. Vandforsyningens styrelse

3. Ret til forsyning med vand

4. Forsyningsledninger

5. Stikledninger

6. Opretholdelse af tryk og forsyning

7. Vandforsyning til brandslukning

8. Vandinstallationer

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer

8.2 Vandinstallationer m.v. i jord

8.3 Vandinstallationer i bygninger

9. Afregningsmålere

10. Vandspild

11. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

12. Anlægsbidrag

13. Driftsbidrag

14. Betaling af anlægs- og driftsbidrag

14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau

15. Straffebestemmelser

16. Ikrafttrædelse

   

 

 

   Jens Erik Jørgensen

   Borgmester

   Jann Hansen

   Ordførende direktør